Kot & Co

In deze aflevering gaan we na of het de moeite loont om een kot te kraken. Onze presentatrice Florence Van Erp test het boek Kraken voor Dummies en heeft het met Yves Stevens, vertegenwoordiger van Camelot, over wonen in een leegstaand pand.