Cultuur zonder (h)oren

Heb je je ooit al eens tijdens een concert afgevraagd hoe het zou zijn als je niets zou horen? Kan een dove in deze horende wereld cultuur beleven?

Ria en Pol maken deel uit van Kunstkring ’t Ogenblik die dove kunstenaars een breder platform wil bieden. Kurt Vanmaeckelberghe is pionier in het doventheater en acteur en regisseur van het gezelschap Hand in ’t Oog. Serhat is sinds enkele jaren signdancer en organiseert een heus festival voor doven: Sencity.