Aswebo

ASWEBO werd opgericht in 1947 en heeft sindsdien de wegenbouw in al zijn aspecten als kernactiviteit. Hiertoe werkt Aswebo steeds met modern materieel en geschoold personeel, waarbij zowat alle ondersteunende diensten in eigen beheer gebeuren (laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, …).

Aswebo is daarenboven een van de belangrijkste producenten van asfalt en wegenisbeton in België en beschikt hiervoor over 4 asfaltproductieplants en 2 mobiele betoncentrales. Dankzij haar eigen recyclingsites wordt een actieve bijdrage geleverd aan het hergebruiken van beton-, asfalt- en bouwpuin.

Aswebo draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit uit zich niet alleen in het voortdurend nastreven van de hoogste mogelijke kwaliteit en veiligheid bij de productie van materialen en het uitvoeren van de werken, maar ook in het toenemend belang dat gegeven wordt aan de impact op het milieu en de maatschappij. Aswebo is de eerste en enige wegenbouwer en asfaltproducent die haar carbon footprint volledig in kaart heeft gebracht.