Bednet

Bednet is een Vlaamse vereniging zonder winstoogmerk om zieke kinderen actiever te laten deelnemen aan het schoolgebeuren.

Met steun van de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting zorgt bednet voor een virtuele schoolomgeving: zowel in de klas als in de (zieken-)kamer van de leerling wordt een laptop met webcam geïnstalleerd. Het kind kan de lessen (inter-)actief volgen, antwoorden op vragen van de leerkracht of medeleerlingen, zelfs invullen van toetsen of examens kan via elektronische weg.

Het initiatief geldt voor tijdelijk onderwijs aan huis, chronisch zieken, kinderen uit een ziekenhuisschool en kinderen die door ongeval of ziekte tijdelijk niet naar school kunnen. Zowel voor kinderen op de basisschool als op het secundair onderwijs verzorgt bednet deze dienst.

Het initiatief werkt aanvullend op bestaande initiatieven als “tijdelijk onderwijs aan huis”, inzet van vrijwilligersorganisaties of leraren in opleiding, ziekenhuisscholen.