Kunstbunker

Het bedrijf Covra bewaart het meest kostbare op aarde samen met het meest verderfelijke. Van kunstvoorwerpen tot radioactief afval.